Bjelovar

Terezijana u Bjelovaru

Počela je Terezijana! Održana je izložba gidrana, ulični zabavljači šeću središtem grada, tonske probe su