Zivot

Sidonijin dan – II dio

U dvorani Osnovne škole “Sidonije Rubido Erdody” u Gornjoj Rijeci održana je tradicionalna kulturna manifestacija

Valentinovo

Danas slavimo blagadan Sv. Valentina, sveca o kojem nemamo mnogo sigurnih podataka. U svijetu je

Semafor u kvaru

Temeljem brojnih upita građana o semaforu u centru grada, koji već treći dan ne radi,