Besplatna pravna pomoć 15. svibnja

Udrugaosoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnogfakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći začlanove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblikpomoći potreban.


Pružanjebesplatne pravne pomoći organizira se  15.5.2019.godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 satiu prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg AntunaNemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta uZagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.

Napominjemo,da osobe trebaju sa sobom donijeti:
– fotokopiju osobneiskaznice
– fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem


Predmetise ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti bitidostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.


Zadodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoćiobratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 14.5.2019.godine svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili na telefon048/681-211.

Pratite nas na društvenim mrežama!