HAMAG-BICRO ODRŽAO NIZ EDUKACIJA ZA PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE U OKVIRU PILOT PROJEKTA BOND

SVETI MARTIN NA MURI, 10.svibnja 2019. – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije iinvesticije (HAMAG-BICRO)održala je petodnevnu edukaciju za poduzetničke potporneinstitucije u sklopu pilot projekta BOND– Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI).Riječ je o edukaciji za standardizaciju pružanja uslugesavjetovanja poduzetnika početnika kojom HAMAG-BICRO kao krovnikoordinator rada Mreže BOND želi osigurati da svi članovi Mrežena strukturiran način pružaju uslugu savjetovanja poduzetnikapočetnika.

„HAMAG-BICRO pokrenuo jeprojekt Mreže BOND s ciljem decentralizacije, kako bismo uslugeHAMAG-BICRO-a učinili dostupnim svim poduzetnicima pod jednakimuvjetima, bez obzira na njihovu adresu poslovanja. Objedinjavanjempostojećih znanja i svakodnevnog iskustva rada s poduzetnicima nanacionalnoj razini, cilj nam je oformiti standardiziran i ujednačensustav koji će poduzetnike brzo i učinkovito voditi kroz sve fazenjihova poslovanja“, istaknuo je VjeranVrbanec,predsjednik UpraveHAMAG-BICRO-a.

Edukacija je okupila 50predstavnika PPI-a iz cijele Hrvatske koji će nakon edukacijepoduzetnicima početnicima pružati usluge savjetovanja kojeobuhvaćaju: uvod uposlovno planiranje, istraživanje tržišta, strategiju nastupa natržištu, marketing, uvod u prodaju i prodajne tehnike, pravnupodršku, knjigovodstvo i financijsku kontrolui dr. Na taj će način PPI-i povećati kvalitetu profesionalnihusluga koje pružaju poduzetnicima te se sustavno povezati sa sviminstitucijama koje su usmjerene na razvoj poduzetničkog kapaciteta uHrvatskoj. S druge strane, poduzetnici početnici će dobiti pristupvisokokvalitetnim standardiziranim uslugama i ključnu savjetodavnupodršku za uspješno pokretanje poslovanja.

U okviru projektnih aktivnostiMreže BOND, bit će razvijeno ukupno pet novih programa odnosnopilot usluga na raspolaganju poduzetnicima putem poduzetničkihpotpornih institucija. To su standardizacija pružanja uslugesavjetovanja poduzetnika početnika, razvoj mreže mentora,decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a, pomoći pri savjetovanjupoduzetnika u fazi rasta i razvoja te usluga savjetovanja namijenjenaosobama s invaliditetom.

U narednom razdobljuHAMAG-BICRO predvidio je i niz edukacija savjetovanja poduzetnika ufazi rasta i razvoja koje će obuhvatiti setspecijalističkih edukacija s ciljem pružanja naprednih znanja opravnim oblicima poduzetništva, izradi poslovnih planova i budžeta,naprednom financijskom poslovanju, organizaciji rada nabave,logistike i prodaje, strateškom poslovnom planiranju, digitalnommarketingu, istraživanju tržišta i dr.

Projekt Mreža BOND jevrijedan7.012.151,60 kuna i u potpunosti je financiran iz Europskog fonda zaregionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost ikohezija 2014. – 2020.Projekt je strateški postavljen od strane Ministarstva gospodarstva,poduzetništva i obrta, a njime operativno upravlja HAMAG-BICRO.

Pratite nas na društvenim mrežama!