Bjelovar- školski praznici

Od ove predstojeće školske godine, školski kalendar više nije unificiran za sve, nego je školama dana mogućnost korištenja i jesenskih praznika, kao i korištenja zimskih u dva dijela. Četiri su opcije školskih praznika koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponudilo osnivačima škola, a nakon pribavljenih mišljenja osnovnih škola kojima je osnivač Grad Bjelovar, obavještavamo vas da je dogovorena i odabrana opcija 4. iz članka 4. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Tako će sve osnovne škole Grada Bjelovar realizirati odmor učenika na sljedeći način:

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada i traje do 31. listopada 2019., s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskog odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskog odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. i završava 28. veljače 2020., s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!