Danas imendan slavi Marta

“Marta je mudra, atraktivna, razgovorljiva, tolerantna i ambiciozna osoba.”
Smatra se da je žensko lično ime Marta porijeklom iz staro hebrejskog jezika, i to od riječi ili pak i ličnog imena Martah, u značenju ona koja je vladarica; gospodarica; gospa; gospođa.
Postoji i pretpostavka da je ime Marta porijeklom iz staro grčkog jezika, kao i iz aramejskog jezika, a u značenju dama; gospa; pa i ljuba; ljubavnica; žena; ljubav.

Pratite nas na društvenim mrežama!