Dosta pitanja na Gradskom vijeću o Komunalnom poduzeću Križevci

Martin Kozjak, direktor Komunalnog poduzeća Križevci odgovarao je na pitanja vijećnika na sjednici Gradskog vijeća. Postavljeno je najprije  pitanje parkova i groblja.

“Radna jedinica Zelenilo i groblje raščlanjena je na parkove i groblja, ali radnici koji rade u parkovima ne rade isključivo u parkovima i radnici koji rade na groblju ne rade isključivo na groblju. Čisto zbog racionalizacije prikazano je odvojeno. Dobit “Čistoće ” pada, a za to je više razloga. Jedan od razloga u 2018. je ulaganja u novi sustav gospodarenja otpadom, a sa samom naplatom se nije krenulo u 2018. godini Bili su troškovi, a nije bilo prihoda. Dobit “Čistoće” pada i iz razloga jer se povećava količina recikabilnog otpada, povećava se broj ljudi koji to sortiraju, a s druge strane sam plasman toga na tržište od nečega što se nekad  prodavalo danas dolazimo do toga da smo sretni ako to uspijemo besplatno dati da ne moramo za to platiti. One sirovine koje prodajemo na mjesečnoj i dvomjesečnoj bazi, kad skupimo količinu za šleper jer nitko neće uzeti manje, uzmemo najpovoljniju ponudu. Od jedne otpreme do druge na pojedinim frakcijama to pada i do 10 posto cijene, pa pada i dobit “Čistoće”.

Javna rasvjeta je u minusu. Imamo dva zaposlena kao i uvijek na tom dijelu, a prihodi tih ljudi ovise o tome koliko se poslova odradi. Nemamo neki paušal koji naplaćujemo ni gradu ni nikome, nego kad odradimo i zamijenimo 3 rasvjetna tijela, 3 dobijemo plaćena. Teži se boljim, energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima i samim time će se tu javljati problem kojeg smo svjesni i predviđeno je da ti djelatnici rade i druge poslove. 

Ostali rashodi uprave u iznosu 130.000 kuna u 2018. se to odnosi na otpremninu koja je plaćena bivšem direktoru nakon što je on otišao iz firme. 

Istaknut je i problem odvoza otpada, smrada koji se širio, košnje  trave i zapošljavanja:

” Imali smo problem. Imamo godišnji kalendar odvoza otpada. Veliki problemi su bili ljudima u trenutku kad se uveo novi  režim. Kante su vađene krivo. Stambene zgrade su predviđene da se voze svaka dva tjedna. U trenutku kad smo vidjeli problem, stambene zgrade su vožene jednom tjedno. U zadnjih 2-3 tjedna se pojedine pozicije na stambenim zgradama voze dva puta tjedno , a ne jednom u dva tjedna. Da nije bilo sve savršeno ne tvrdim, ali s druge strane nije bio poštivan taj kalendar odvoza, rađeni su interventni odvozi. To je što se tiče miješanog komunalnog otpada. 

Biootpad, crvi – crvi se javljaju iz jednog razloga, u trenutku kad se događa loše sortiranje. Javljaju se kad unutra dođe hrana, meso itd.  Svjesni smo da je početak, da je teško, da ljudi ne odvajaju dobro. To je jedan od razloga. Odvoz biootpada svaka dva tjedna – i to smo intenzivirali, nismo to nigdje pričali, nego smo odvažali.” 

Osvrnuo se i na košnju trave:

“Ova godina je bila: sunce-kiša , sunce – kiša. Zbog kiše se natopi travnjak, ne možete drugi dan doći sa traktorom i kositi jer ćete to uništiti. Kroz par dana se osuši, počnete kositi, ponovo padne kiša. S druge strane to jako pogoduje samoj vegetaciji i rastu. Zato je bilo problema, u trenutku kad se vrijeme stabiliziralo su rađeni prekovremeni sati, interventne košnje vikendom i grad je doveden na jednu razinu koju svakako zaslužuje i koja treba biti.  Da se to na neki način spriječi, za slijedeću godinu je u planu nabava laganih kosilica koje kose veću širinu od metra, a da su ljudi unutra pod krovom pa da mogu dio toga odraditi i u trenutku kad padne kiša i da ne idemo traktorom i ne uništimo samu vizuru grada. 

Zapošljavanje je vršeno u onim sektorima gdje se javljala potreba. Većina zapošljavanja u Komunalnom poduzeću koja se događala je sezonski jer je i dosta posla osobito u radnoj jedinici “Zelenilo i groblje” što se tiče košnje  sezonsko, u radnoj jedinici “Čistoća” je to zimska služba.” 

O nabavi stvari u 2018. koje nisu realizirane: -“Prikolica za traktor nabavljena je u ovoj godini, kao i stroj za spuštanje lijesa, kolca za prijevoz pokojnika popravljena stara. Dva samoposlužna aparata za prodaju lampiona ugrađena u siječnju ove godine.  

Plaća  na groblju 3000 brutto nije istina.  Imamo sistematizaciju, može se vidjeti tko ima koju plaću, nitko nema 3000 kuna bruto. To se vrti negdje za običnog radnika oko 4500 – 5000 bruto, ovisno o poslu koji obavlja  i opisima koji su u sistematizaciji. 

U 2019. godini povećanje plaće nije predviđeno jer nema sredstava za to. Svjesni smo činjenice da ljudi odlaze, ali gledam to na način da ljudi imaju pristojne plaće, nisu velike, da mogu veće – mogu, ljudi uvijek žele bolje i to je normalno. S druge strane moramo biti svjesni činjenice da u svim segmentima je dosta turbulentno vrijeme i da se sve mijenja. S jedne strane u otpadu, s druge strane preuzeli smo obvezu da preuzmemo sva groblja na području grada Križevaca. Radi se o 15 groblja, o povećanom broju ukopa. Treba nabaviti stroj za kopanje što je dodatna investicija.” – kazao je Martin Kozjak.   

Bilo je pitanje i o potraživanjima:

“To su potraživanja većinom  od dugovanja korisnika koji ne plaćaju usluge Komunalnom poduzeću, a Komunalno poduzeće ih uredno i sukladno zakonu izvršava.  Radimo na tome i to se smanjuje i intenzivno se radi na tome” – zaključio je direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak. (J.I.)         

Pratite nas na društvenim mrežama!