Grad Bjelovar- obnova pročelja u središtu grada

Nakon provedenog Javnog poziva, utvrđena je i konačna lista prioriteta za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu. Tako će Grad sufinancirati šest investicija obnove i sanacije pročelja i krovova zgrada u središtu grada, a koje se nalaze unutar prostornih međa kulturno-povijesne cjeline Grada Bjelovara. Za sufinanciranje svih šest programa odobren je iznos od 353.582,13 kn. Najviši odobren iznos je 100 tisuća kuna, a najniži 17.875,00. Ukupna vrijednost svih šest investicija iznosi 1.572.414,00. Ugovore s korisnicima kojima je odobreno sufinanciranje potpisao je gradonačelnik Dario Hrebak, istaknuvši kako mi je drago da će neke od najljepših zgrada u Bjelovaru zasjati novim sjajem.

Grad Bjelovar

Pratite nas na društvenim mrežama!