Josip Petrlić Pjer na ART festivalu FARO u Križevcima

U sklopu ART festivala FARO u Križevcima održavaju se razne radionice, a jedna od njih je radionica Josipa Petrlića Pjera u sklopu koje nam je rekao sljedeće:

Pozvan sam na ovo druženje da odradim radionicu literalnog tipa. Tema je ljubavna jer ja volim ljubav, ljubav je iznad svega i ona ne treba biti samo ljubav prema muškarcu i ženi već ljubav prema djetetu, ljubav prema vjeri, ljubav prema travi, ljubav prema životinjama. Ljubav je prisutna u svemu. Tako da će sudionici imati priliku da na licu mjesta stvaraju pjesme, a u drugoj radionici ih uče interpretirati. Treća radionica će biti završna i tamo će se čitati tuđe pjesme gdje će se sudionici susretati s tekstom koji prvi put vide. (hs)

Pratite nas na društvenim mrežama!