Imendan slave Karlo, Karla, Drago, Dragica i Dragutin!

Prema katoličkom kalendaru, imendan danas slave osobe imena Karlo, Dragutin, Drago, Dragica.

Karlo – Postoje dvije verzije o porijeklu imena. Prva verzija je da ime dolazi od latinske riječi „carus“ što znači „drag“.

Prema drugoj verziji imena Karlo i Karla izvedena su iz njemačke riječi „karal“ što znači „čovjek“ ili „suprug“, a prema nekim tvrdnjama ima i značenje „slobodan“. Osobe koje nose ovo ime su racionalne, opuštene i ljubazne.

Dragutin – Staro slavensko ime izvedeno od riječi “drag” koja je od davnina veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima u značenju “mio i drag”.

Drago je drag, razuman, aktivan, glasan i obrazovan.

Dragica – Staro slavensko ime izvedeno od riječi “draga” koja je od davnina veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima u značenju “mila i draga”

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!