Imendan slave osobe imena Kristina, Melanija i Leonard!

Kristina je latinsko ime izvedeno od grčke riječi Christós, što znači ‘kršćanin’, ‘kršten’, ‘koji vjeruje u Boga’, a ima i druga tumačenja povezana s kršćanstvom. U svom korijenu ima riječ Krist (od Isusa Krista), koja je isprva bila oznaka za zvanje, odnosno titulu, a tek je poslije postala dio Isusova imena.
Kako se ime Kristina vezuje za čin svetog krštenja te za ime Isusa Krista, ima i sljedeća značenja: ‘žena kršćanka’, ‘kći Božja’, ‘bezgrešna’, ‘ona koja je dar od Boga’, ‘žena koju je sam Gospod poslao među ljude’. Kristine često imaju nadimke, a popularni su Tina, Kika i Kris.


Melanija je žensko ime grčkoga porijekla. Značenje imena dolazi od grčkog Melane izvorno iz melaina u značenju crna. Varijanta ovog imena je Melani, Melania, Melanie, Melany.

Leonard je muško ime njemačkog porijekla. Značenje imena dolazi od njemačkog Leonhard u značenju onaj koji je hrabar kao lav. Od latinskog leo što znači lav i starovisokonjemački harti, herti u značenju hrabar, smio.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!