Gradonačelnik Mario Rajn o Proračunu za 2020. godinu

Gradonačelnik Mario Rajn na 20. sjednici Gradskog vijeća dao je uvodno
obrazloženje Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu prema kojem
ukupni planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 125.901.690,00
kuna. “Ako pogledamo prihodovnu stranu, riječ je o projektima koji su odobreni, europskim projektima WIFI 4 EU i Healing Places , pomoći iz državnog i županijskog proračuna, tu osim energetske obnove vrtića, radova na sakralnim objektima , htio bih reći da neke sugestije vijećnika koji kažu da bi htjeli i trebali sudjelovati u izradi Proračuna, a osjećaju se zakinutima, da su ipak zastupljeni. Prvenstveno mislim na uređenje Poučne staze u Čabrajima gdje je prepoznata turistička aktivnost značajna oko samog jezera, a samim time i naše nastojanje i pisanje projekata su usmjereni i na razvoj mjesta Čabraji, ali i okolnih područja. Posebno me raduje da tamo postoji privatna inicijativa i vjerujem da ova Poučna staza može biti kvalitetan, i sigurno će biti, doprinos svim turističkim nastojanjima i nas kao javnog sektora, a pogotovo privatnog. Svi oni koji su zainteresirani itekako su dobrodošli ulagati. Mislimo da kontinentalni turizam ima značajnu budućnost.

Što se tiče projekata koji su u provedbi, Osnovna škola “Vladimir Nazor” ima Erasmus projekte, program pomoćnika u nastavi odvija se u kontinuitetu, tu je i program “I ja odvajam” u suradnji s Komunalnim poduzećem, a projekt na koji smo posebno senzibilizirani je školska prehrana učenika u riziku od siromaštva gdje smo uz naš doprinos osigurali da sva djeca na području područnih škola imaju pravo na obrok. Nadalje, Energetska obnova Dječjeg vrtića koja bi trebala završiti u prvom kvartalu 2020. godine i oni kapitalniji projekti, dakle uređenje društvenog doma odnosno doma DVD-a Carevdar u ukupnom iznosu planiranih sredstava od 7.400.000 kuna od koje smo dobili nepovratno nešto više od 6 milijuna i rekonstrukcija vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom. Healing Places je projekt koji će trajati i duboko u sljedećem mandatu.

Što se tiče samog rashoda, u liniji poticanja poduzetništva i obrtništva,
imamo program nabavke strojeva i opreme gdje je upravo sugestija koju
želimo i dalje itekako slušati, ali i slijediti, poduzetnika koji djeluju u
Razvojnom centru i tehnološkom parku kako bi bilo dobro da određene
strojeve koje male tvrtke ne mogu same izinvestirati, a djeluju poprilično
univerzalno, možda nabavimo kao dio inventara koji se uslužno nudi svim
stanarima. U poljoprivredi je kapitalni projekt Agrocentar Križevci. U sljedećoj godini prijedlog je osigurati 250.000 kuna za pripremu projektne dokumentacije, a u projekcijama se vidi kako bi se po fazama taj projekt realizirao. Iznimno mi je drago da se tu uključila u samo planiranje i stručna, ali i šira društvena zajednica, oni koji vide da od toga mogu itekako imati interes. To su i mali proizvođači, ali i svi oni koji vrše neki vid trgovine agro proizvodima.

Gradonačelnik Rajn istakao je sufinanciranje uspostavljanja STEM praktikuma u križevačkoj Gimnaziji.
“Iako nismo osnivači, protekle dvije godine smo potpomagali uspostavljanje praktikuma za robotiku i mehatroniku pri Srednjoj školi “Ivan Seljanec” . U je prijedlog pomoći opremanju prirodoslovnog praktikuma u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga. I državna nastojanja i stipendiranja upravo idu u STEM području, dakle državne stipendije idu u STEM područje, a mi lokalno ćemo i dalje pratiti deficitarna zanimanja za naše lokalno tržište rada. Natječaj je ove godine bio više nego uspješan. Od 19 dodijeljenih stipendija, dakle odlukom gradonačelnika povećan je broj stipendija, obuhvatili smo najviše studenata medicine, a nakon toga elektrotehnike i strojarstva, odnosno sve ono što lokalno tržište rada zahtjeva. Kad razgovaramo o nedostatku liječničkog kadra i kontinuiranoj potrebi za brigu o adekvatnoj zdravstvenoj skrbi na području grada, mislimo i vjerujemo kako je upravo ovo jedan od načina i metoda budući da kontinuirano pratimo buduće liječnike u trenucima kad im je najzahtjevnije posvetiti se u potpunosti studentskim obavezama. Dojma smo, a i dobili smo neposredno iskustvo od dobitnika stipendija da će im ovo itekako biti značajna pomoć. U dijelu vatrogastva i civilne zaštite planirano je zaduženje u iznosu od 2 milijuna kuna za nabavu novog vatrogasnog vozila. Riječ je o tehničkom vozilu. Postoje državni programi iz kojih smo i ove godine dobili vozilo, očekujemo još dva vozila kroz sredstva EU natječaja, ali naše tehničko vozilo je iz 1980. godine. Trenutno je 39 godina staro, nema naznaka da bi iz bilo kojih drugih izvora mogli takvo vozilo dobiti. Naša Javna vatrogasna postrojba zaslužuje najbolje s obzirom da su i sami djelatnici vrhunski obučeni. Moramo brinuti o onom dijelu koji ne možemo osigurati sredstvima negdje drugdje.

Za sljedeću godinu je planirana rekonstrukcija Renarićeve ulice i dijela
Detonijeve gdje se spaja na Renarićevu. Isto tako i projektiranje spoja na
budući nadvožnjak u Ulici Ivana Gundulića. Riječ je o jednom sasvim novom izgledu Ulice Ivana Gundulića koja će i nakon sadašnjeg mosta dobiti svoj nastavak u punom profilu županijske ceste. Ostali programi su redoviti. Na tragu izrazito velikog broja pozitivnih reakcija, ali i korisničkog iskustva dosadašnjeg skate parka uz Razvojni centar i tehnološki park, odlučili smo staviti u prijedlog Proračuna njegovo proširenje. Tamo je postalo okupljalište značajnog broja naših mladih sugrađana. Ostajemo pri zazelenjivanju grada, a u dijelu moderniziranja cesta ima nekoliko dijelova koje smo predložili. Vjerujem da će ŽUC to prihvatiti. Rekonstrukcija društvenog i vatrogasnog doma u Carevdaru, kompletna obnova uključuje građevinske radove, kolničku konstrukciju, strojarske, elektroinstalaterske radove, vodovod i kanalizaciju. U Kloštru Vojakovačkom slijedi rekonstrukcija u manjem obujmu, riješit će se pročelja i stolarija i
nešto iznutra koliko će biti sredstava.

Gradonačelnik se osvrnuo i na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
izgradnju punionice za električna vozila pored RCTP, vodoopskrbu i odvodnju.
“Unutar projekta grupni vodovod imamo zaista niz građevinskih dozvola koje su aktivne i kako nas prate iz Hrvatskih voda, na čemu zahvaljujemo, tako i gradimo. U planu je sljedeće godine izgradnja od Jarčana do Apatovca, a ono što smo mi osigurali je vodosprema Apatovec. To su sredstva koja će u potpunosti ići preko našeg vodnog isporučitelja. U konačnici, projektni prijedlog koji je uspješno apliciran je rezultat rada Gradske uprave i tima iz naših Vodnih usluga. Izmještanje vodovoda i odvodnje, na križanju Supilove i Smičiklasove ulice i Branitelja hrvatske – riječ je o semaforizaciji raskrižja. Isto tako na budućem kružnom raskrižju Tomislavove, Gundulićeve i Kiepachove ulice, ono što je naša obaveza mi ćemo i napraviti. Za sljedeću godinu su u planovima sredstva za izgradnju odvodnje u ulici Posrednji put gdje se grade obiteljske kuće i prodano je niz gradilišta. Rekonstrukcija odvodne mreže slijedi i u Gundulićevoj ulici, Renarićevoj, dijelu Detonijeve, Sermagijevoj i Zvonimirovoj. Prijedlog je da se uzme kreditno zaduženje za izgradnju sportske dvorane kod Osnovne škole “Ljudevita Modeca”. To kreditno zaduženje će ići preko javnog poduzeća i to smatramo izuzetno bitnim za podizanje standarda. To će biti, vjerujem, kruna mandatnog razdoblja jer ćemo riješiti potrebe za trening dvoranom sportskog sustava i Zajednice sportskih udruga, ali ćemo imati i preduvjete da možemo pristupiti i jednosmjenskoj nastavi”- kazao je obrazlažući Proračun za 2020. godinu gradonačelnik Mario Rajn. (J.I.)

Pratite nas na društvenim mrežama!