8. rujna – Međunarodni dan pismenosti

Pismenost za oporavak usmjeren na čovjeka: smanjivanje digitalne podjele

U čitaonici stručnog tiska Gradske knjižnice “Franjo Marković” postavljena je informativna izložba uz obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti – 8. rujna. 

„Kriza koju je prouzročila pojava virusa COVID-19 u neviđenim je razmjerima poremetila učenje djece, mladih ljudi i odraslih. Također, povećala je već postojeće nejednakosti u pristupu mogućnostima za opismenjavanje, nesrazmjerno pogađajući 773 milijuna nepismenih mladih ljudi i odraslih.

Brz prelazak na učenje na daljinu također je naglasio trajnu digitalnu podjelu u vidu povezivanja, infrastrukture i sposobnosti rada s tehnologijom, kao i razlike u drugim uslugama, poput pristupa električnoj energiji. Sve je to ograničilo pristupe učenju.

Pismenost je sastavni dio obrazovanja i cjeloživotnog učenja zasnovanog na humanizmu kako je definirano 4. ciljem održivog razvoja. Stoga, pismenost je ključna za oporavak čovjeka od krize COVID-19.“ 

Ulomak teksta sa službene UNESCO-ve stranice u povodu obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti 2021.  https://en.unesco.org/commemorations/literacyday

Što je digitalna podjela? 

Digitalna se podjela može promatrati kao socijalni problem koji se odnosi na fenomen neujednačenog pristupa tehnologiji osobnih računala i Interneta. U podlozi promišljanja o podjeli koja razdvaja obitelji koje imaju kućna računala i pristup Internetu od onih koje to nemaju leži šira briga da će ljudi koji već osjećaju socijalne ili ekonomske nepogodnosti u budućnosti osjetiti još veće probleme. Ti su problemi uvjetovani njihovom isključenošću iz računalne revolucije koja redefinira socijalni i ekonomski život (Attewell i sur., 2003.).

Što nam sve treba kako bismo smanjili digitalnu podjelu? 

  • Temeljna čitalačka pismenost
  • Svladane informatičke vještine
  • Informacijska pismenost
  • Ojačane vještine kritičkog promišljanja

A u međuvremenu, u svijetu: 

  • 50% učenika, njih 826 milijuna nema osobno računalo 
  • 43% učenika, njih 706 milijuna nema kućni pristup internetu 
  • 56 milijuna učenika ne može se služiti mobilnim telefonima kao pristupom informacijama jer su mobilne mreže nepostojeće.

Gradska knjižnica “Franjo Marković”

Pratite nas na društvenim mrežama!