Marija, Mario, Marijana, Marijan, Maša i Mia slave imendan

Naš je oblik imena Marija prema latinskom izričaju Maria. U izvornome hebrejskom jeziku je Mirjam. U aramejskom jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od riječi mar(a) – gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj riječi mry(t) – ona koju Bog ljubi. Drugi tumače da hebrejska riječ Mirjam dolazi od hetitske riječi (imena) Maria u značenju koja je kao koplje. Riječ mari, naime, znači koplje. Drugi oblici ovog imena su Mary, Mery, Marijela, Marijeta, Marizela Marijojla, Marijola, Marika, Mariola, Marislav, Marula, Maruša, Maša, Mašan, Mašinka, Marie, Meri, Mia, Ria, Mija i Molka.

Marijan ima početak u latinskom obliku Marianus, a znači Marijin. Pojavljuje se i skraćeno Marinus (Marin). Imena Marijan i Marin najčešće se povezuju s imenom Marija.

Izvor: zagorje.com

Pratite nas na društvenim mrežama!