Anketni upitnik za kampanju “Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?” 

Trinaest nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja za društveni razvoj pokreće Kampanju „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“ radi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju u RH s ciljem ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i drugih skupina u nepovoljnom položaju na primjereno stanovanje. Kampanju možete pratiti na web stranicama nacionalnih saveza.

Cilj zagovaranja je osiguravanje dovoljnog broja primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima.
Kako bi se dobili podaci o trenutnoj situaciji, može se ispuniti ispunite anketni upitnik kroz koji se žele dobiti podaci vezani za  vlastito iskustvo osiguravanja primjerenog stambenog prostora te subjektivne doživljaje potrebe za donošenjem Zakona o socijalnom stanovanju.

Anketni upitnik dostupan je od 8. do 22. rujna 2021. na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/2PhwCZYqkByprBtq7

(UIK)

Pratite nas na društvenim mrežama!