Sveti Petar Orehovec – održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i Vodnih usluga d.o.o. Križevci

  1. listopada 2021. godine u Vijećnici Općine Sveti Petar Orehovec održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, Vodnih usluga d.o.o. Križevci i projektantima, vezano za projektiranje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Sveti Petar Orehovec.  To je jedna od najznačajnijih aktivnosti općine kako bi se podigla kvaliteta života stanovnika ovog kraja.
Pratite nas na društvenim mrežama!