UIK- danas pružanje besplatne pravne pomoći

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.


Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 20.10.2021. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.

Napominjemo, osobe trebaju sa sobom donijeti:
– fotokopiju osobne iskaznice
– fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem.


Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.


Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci na telefon 048/681-211.

Pratite nas na društvenim mrežama!