Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Članice udruge HERA Križevci nedavno su sudjelovale na intervizijskom sastanku u sklopu programa ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. 

Prva polovica sastanka bila je predviđena za pravnu interviziju, odnosno rad na slučajevima kojoj je prisustvovao i odvjetnik Kristijan Pelc, a druga polovica za edukaciju na temu “Trijaža slučajeva, emocionalna podrška i psihološko savjetovanje” koju su održale Maja Mamula i Marijana Senjak, psihologinje Ženske sobe.

Nositeljica programa je Ženska soba – centar za seksualna prava uz partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni Centar Slavonski Brod, Udruga ZvoniMir, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. 

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

HERA Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!