Završeno ovogodišnje arheloško istraživanje lokaliteta Brezovljani

Gradski muzej Križevci završio je 28. 10. 2021. god. s ovogodišnjim istraživanjima nalazišta Brezovljani, zasad najranijeg arheološkog lokaliteta na širem križevačkom području. Istražena je površina od 84 m² kojom su obuhvaćene dvije zemunice koje bi se mogle okarakterizirati kao radna i stambena te jedan manji radni prostor.

Radionička zemunica istražena je u dužini od 9,30 m. Izlazi izvan iskopa, a sastoji se od više odjeljaka različitih dubina. U južnom dijelu zemunice nalaze se ostaci peći ovalnog tlocrta (kupola nije sačuvana). Zapadno od radioničke smještena je stambena zemunica. Također izlazi izvan iskopa te je istražena u dimenzijama 6,00 x 4,50 m. U istraženom dijelu objekta ističu se dva nešto veća prostora odijeljena zidom od nabijene zemlje. U blizini zemunica nalazi se manji, plitko ukopani radni prostor. Služio je za izradu kamenih izrađevina.

Tijekom ovogodišnjih iskopavanja prikupljeno je obilje arheološkog materijala. Najviše je ulomaka keramičkog posuđa među kojima se izdvajaju oni tankih stijenki, fino uglačani te ukrašeni crvenim slikanjem, kao i otiskom prsta ili nokta, a ističe se i fragment ukrašen životinjskom glavom (rogovi i njuška) koja je imala funkciju ručke. Od ostalih keramičkih nalaza pronađeni su utezi za tkalački stan. Izuzetno je bogat i kameni materijal. Zastupljen je brojnim sječivima, strugačima, šilima, jezgrama, brusevima, sjekirama, dlijetom te žrvnjevima.

Ovogodišnja istraživanja pridonijet će sagledavanju ukupne slike naselja iz razdoblja mlađeg kamenog doba koje datira od oko 4900 do 4600 god.  pr. Kr.

Nalazište su tijekom iskopavanja posjetili učenici 5. do 8. razreda OŠ „Grigor Vitez“ Sv. Ivan Žabno te im je održano kraće predavanje o lokalitetu i objektima koji se istražuju, a ujedno su  razgledali i pronađeni arheološki materijal.

Iskopavanja su omogućena sredstvima Koprivničko – križevačke županije i Općine Sv. Ivan Žabno.

Gradski muzej Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!