JMBG odlazi u povijest, no još se neće potpuno brisati, evo za što će se moći koristiti

Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je u javnu raspravu prijedlog Zakona o prestanku važenja zakona o matičnom broju. Prijedlog zakona ima dva članka. Prvi članak govori kako je odredbom propisano da danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o matičnom broju. Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće se brisati iz postojećih evidencija te će se moći koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u onim slučajevima kad se povezivanje podataka neće moći izvršiti korištenjem osobnoga identifikacijskog broja, međutim ne kao osnovna i stalna identifikacijska oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam, pojašnjava se.

Naime, osobi koja je preminula prije 31. prosinca 2008. godine odnosno osobe koje su nestale/stradale tijekom Domovinskog rata ili članovi obitelji stradalnika iz Domovinskog rata koji su preminuli prije stupanja na snagu Zakona o OIB-u, nije i ne može biti određen i dodijeljen OIB jer se iste osobe ne smatraju obveznicima broja. Javna rasprava o ovom prijedlogu zakona završava 4. svibnja. Jedinstveni matični broj građana (JMBG) u Hrvatskoj je u upotrebi od 1976. godine te je riječ o 13-znamenkatom broju u kojemu je datum rođenja, regija rođenja, redni broj i spol.

Foto: MUP

Pratite nas na društvenim mrežama!