Hrvatska

Stanje u prometu

Pojačan je promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom na ulasku