Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

U ranim jutarnjim satima 11. travnja na većini lokaliteta s agroklimatskim stanicama zabilježen je mraz, a najniža zabilježena temperatura iznosila je -2°C. Razdoblje tako niske temperature nije predugo trajalo te u voćnjacima nisu zabilježene značajnije štete.

U nasadima šljiva potrebno je redovito pregledavati  bijele ljepljive ploče radi praćenja leta žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed jakog napada može doći do potpunog opadanja tek zametnutih plodova! Kritičnim ulovom smatra se više od 20 osica po ploči. Suzbijanje šljivinih osica dozvoljeno je tek u fazi opadanja latica, u doba dana kada pčele ne lete, a prije tretiranja potrebno je pokositi korove u cvatnji. Dozvoljeni insekticidi su Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC i Direkt. U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci na bazi prirodnih piretrina.

Po završetku cvatnje za zaštitu šljiva od bolesti lista mogu se koristiti fungicidi Kastor i Futura 50.

S obzirom da pojedine vrste koštičavog voća još uvijek cvatu (višnja, trešnja, šljiva) potrebno je pratiti prognozu vremena i prije kiše obaviti preventivnu zaštitu od paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa).

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Systhane 20 EW.

Na svim navedenim kulturama dozvoljen je i mikrobiološki pripravak Serenade Aso.

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate! 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede

Pratite nas na društvenim mrežama!