Obavijest proizvođačima jabuke i kruške!

Jabuke na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se, ovisno o sorti i položaju,  u razvojnim fazama od mišjih ušiju do roza pupa. Najavljena kiša u narednim danima  mogla bi omogućiti primarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) te voćarima preporučamo da obave zaštitu fungicidima.

Od organskih fungicida moguća je primjena pripravaka na bazi dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG), pirimetanila (Pyrus SC, Scala). Navedeni pripravci primjenjuju se prvenstveno preventivno, no pokazuju i kurativno djelovanje ako se primijene dovoljno brzo nakon ostvarene infekcije.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova te preporučamo prije cvatnje obaviti zaštitu pripravcima na osnovi sumpora ili dozvoljenim organskim fungicidom

U voćnjacima je potrebno pratiti pojavu savijača pupova i grbica te prema potrebi izvršiti zaštitu prije početka cvatnje. Također je potrebno pratiti izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja te razvoj jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) koju je u voćnjacima s visokom populacijom potrebno prvi puta tretirati prije cvatnje insekticidima Closer ili Pirimor 50 WG.

U voćnjacima gdje je prošlih sezona bilo šteta od jabučne osice (Hoplocampa testudinea) preporučamo postaviti bijele ljepljive ploče u nasad radi praćenja pojave štetnika.

Nasade jabuka u kojima su zabilježene štete od kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) moguće je prije početka cvatnje tretirati insekticidima na bazi piriproksifena (Pyxal, Brai, Proximo). 

U voćnjacima gdje su ranijih sezona zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae) preporučamo postavljanje lovki koje se sastoje od alkoholnih mamaca i crvenih ljepljivih ploča. Alkoholni mamac čini plastična boca u kojoj se nalazi 50% -tni etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Bocu je potrebno pričvrstiti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča. Za kontrolu leta potkornjaka potrebna je 1 lovka na 1 ha, a ako lovke koristimo za suzbijanje potrebno je 8-10 lovki na 1 hektar voćnjaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede, Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!