Obavijest proizvođačima oblačinske višnje!

Oblačinska višnja na području naše županije nalazi se u punoj cvatnji i tijekom kišovitih dana prijeti joj opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa).

Preventivnu zaštitu višnje u fazi cvatnje moguće je obaviti dan ili dva prije kiše  fungicidima: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience ili mikrobiološkim pripravakom Serenade Aso.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!