Savjet mladih KKŽ usvojio Program rada i Financijski plan za iduću godinu

U prostorijama Županijske uprave u utorak, 20. rujna održana je četvrta sjednica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, koji je vodio predsjednik Ivan Car.

Na sjednici je raspravljano o aktivnostima koje će Savjet provoditi kako bi se kreirale javne politike  usmjerene prema stvaranju boljih okvira za razvoj mladih, a usvojeni su i Program rada Savjeta mladih te Financijski plan za 2023. godinu.

Služba ureda župana

Pratite nas na društvenim mrežama!