zanimljivo

Europski zeleni plan na lokalnoj razini

Europski odbor regija osniva novu radnu skupinu kako bi se osiguralo da gradovi i regije mogu pokrenuti europski zeleni plan konkretnim projektima i izravnim financiranjem lokalnih i regionalnih vlasti