Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Postojeća zgrada u okviru Javnog natječaja je zgrada koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Status kulturnog dobra u okviru Javnog natječaja imaju zgrade koje:

  • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro,
  • nalaze se unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici .

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru Javnog natječaja iznosi 30.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po Javnom natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Javni natječaj otvoren je do 10. veljače 2022. godine, a prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Pratite nas na društvenim mrežama!