POLJOPRIVREDA

Proizvođači krumpira čude se cijeni

Ništa bolja situacija nije ni u brojnim europskim državama. U susjednoj Sloveniji cijena kod proizvođača kreće se oko 50 eurocenta po kilogramu. U Nizozemskoj je cijena 26 eurocenti, i to za sitniji krumpir.